News: สินค้าที่ขายแล้ว เจ้าของควรจะเติมคำว่า SOLD ที่กระทู้ และทำการ Lock กระทู้


รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำปริญญาเอก สอ

  • 0 Replies
  • 1141 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline ion9san

  • Basic
  • *
  • 69
  • siamspeed.com
 

รับทำดุษฎีนิพนธ์  รับทำปริญญาเอก สอนทำดุษฎีนิพนธ์  สอนทำปริญญาเอก

รับทำตำรา รับทำหนังสือวิชาการ รับเขียนบทความวิชาการ รับทำเอกสารคำสอน

งานทุกชิ้นทำใหม่ทั้งหมดโดยการสังเคราะห์เพื่อต่อยอดความรู้ใหม่

สำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้  LISREL และ AMOS ในการวิเคราะห์ผล

เราทำทุกขั้นตอนจนแล้วเสร็จ รวมทั้งสอนและให้คำแนะนำในการทำทุกขั้นตอน

เรารับประกันคุณ