ทีมงาน siamspeed.com ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง และขอกราบน้อมเกล้าฯส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

News: หากกระทู้หาย ไม่ต้องตกใจ เป็นไปได้สูงว่าทำผิดกฎเวบเลยถูกลบ ทำผิดซ้ำอีกผู้ขายจะโดนแบน


ทะเบียน HOT มาใหม่ 28/2/58 4กฆ 4กง comming soon

 • 1 Replies
 • 595 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline neung

 • Senior Member
 • *****
 • 3,784
 • siamspeed.com
  • www.tabienhot.com
ยังมีทะเบียนสวยอีกมากกว่า 1,500 ป้ายให้เลือกชม www.tabienhot.com
ป้ายทะเบียนทุกป้ายมีอยู่จริง รับและชำระเงินที่ขนส่งกับเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเอง โทร. 089-333-1111, LINE ID 0893331111 K.หนึ่ง

กรณีรถใหม่ป้ายแดง
1.นัดรับเอกสาร (ชุดโอน) จากผู้ขายได้ที่กรมการขนส่งทางบกจตุจักร (ด้วยตัวท่านเอง)
2.หนังสือรับรองการโอนสิทธิ์หมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ (ลงลายมือชื่อในช่องผู้รับโอนสิทธิ์)
3.สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้อง)
4.นำเอกสารทั้งชุดจากเราส่งโชว์รูมรถยนต์ เพื่อดำเนินการจดทะเบียน
 (ทะเบียนรถสามารถออกเลขได้ทันที และท่านสามารถเก็บไว้ได้นาน 3 ปี)

กรณีรถผ่อนไฟแนนซ์ ผู้เช่าซื้อติดต่อกับไฟแนนซ์เพื่อขอเบิกเล่มทะเบียนรถมาดำเนินการสลับเลขทะเบียนรถ
1.ใช้สมุดเล่มทะเบียนรถยนต์ฉบับจริง
2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครองพร้อมเซ็นรับรอง สำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครองพร้อมเซ็นรับรอง สำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
4.หนังสือมอบอำนาจ 2 ชุด (เซ็นชื่อผู้มอบอำนาจ (ทางผู้ขายได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว)
5.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รวมค่าธรรมเนียม
 
กรณีรถซื้อสดหรือผ่อนไฟแนนซ์หมดแล้ว
1.ใช้สมุดเล่มทะเบียนรถยนต์ฉบับจริง
2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์พร้อมเซ็นรับรอง สำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครองพร้อมเซ็นรับรอง สำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
4.หนังสือมอบอำนาจ 2 ชุด (เซ็นชื่อผู้มอบอำนาจ)
5.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมค่าธรรมเนียม

ฎฮ 2531=18,000
3กฉ 6006=22,000
3กฒ 7700=23,000
2กอ 3773=23,000
2กฐ 6767=23,000
3กย 7070=24,000
2กค 3300=24,000
3กฆ 2020=24,000
2กฒ 6611=24,000
3กฬ 4004=24,000
3กศ 4664=24,000
3กผ 4411=24,000
2กอ 4004=24,000
3กง 5500=24,000
2กข 4040=25,000
3กฬ 7733=25,000
3กผ 1441=25,000
3กฮ 6446=25,000
3กผ 1771=25,000
3กต 6611=25,000
2กณ 3131=25,000
1กฬ 7337=26,000
1กว 7373=26,000
1กฬ 7373=26,000
2กช 1100=26,000
2กฎ 5050=27,000
2กฌ 1100=27,000
1กบ 6060=29,000
1กอ 6116=31,000
1กบ 6600=31,000
1กบ 6611=31,000
1กอ 2002=31,000
1กฮ 3300=32,000
1กฮ 3322=33,000
1กส 4422=33,000
1กบ 7766=35,000
1กฬ 2992=35,000
1กอ 3434=36,000
1กบ 5533 *=38,000
1กบ 5252=38,000
3กฮ 4000=38,000
3กฮ 2000=38,000
1กบ 8338=38,000
3กฮ 7000=39,000
3กอ 2000=39,000
1กอ 6655=40,000
3กอ 7000=40,000
« Last Edit: 27 February 2016, 15:59:41 by neung »

Offline neung

 • Senior Member
 • *****
 • 3,784
 • siamspeed.com
  • www.tabienhot.com
ยังมีทะเบียนสวยอีกมากกว่า 1,500 ป้ายให้เลือกชม www.tabienhot.com
ป้ายทะเบียนทุกป้ายมีอยู่จริง รับและชำระเงินที่ขนส่งกับเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเอง โทร. 089-333-1111, LINE ID 0893331111 K.หนึ่ง

กรณีรถใหม่ป้ายแดง
1.นัดรับเอกสาร (ชุดโอน) จากผู้ขายได้ที่กรมการขนส่งทางบกจตุจักร (ด้วยตัวท่านเอง)
2.หนังสือรับรองการโอนสิทธิ์หมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ (ลงลายมือชื่อในช่องผู้รับโอนสิทธิ์)
3.สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้อง)
4.นำเอกสารทั้งชุดจากเราส่งโชว์รูมรถยนต์ เพื่อดำเนินการจดทะเบียน
 (ทะเบียนรถสามารถออกเลขได้ทันที และท่านสามารถเก็บไว้ได้นาน 3 ปี)

กรณีรถผ่อนไฟแนนซ์ ผู้เช่าซื้อติดต่อกับไฟแนนซ์เพื่อขอเบิกเล่มทะเบียนรถมาดำเนินการสลับเลขทะเบียนรถ
1.ใช้สมุดเล่มทะเบียนรถยนต์ฉบับจริง
2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครองพร้อมเซ็นรับรอง สำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครองพร้อมเซ็นรับรอง สำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
4.หนังสือมอบอำนาจ 2 ชุด (เซ็นชื่อผู้มอบอำนาจ (ทางผู้ขายได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว)
5.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รวมค่าธรรมเนียม
 
กรณีรถซื้อสดหรือผ่อนไฟแนนซ์หมดแล้ว
1.ใช้สมุดเล่มทะเบียนรถยนต์ฉบับจริง
2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์พร้อมเซ็นรับรอง สำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครองพร้อมเซ็นรับรอง สำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
4.หนังสือมอบอำนาจ 2 ชุด (เซ็นชื่อผู้มอบอำนาจ)
5.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมค่าธรรมเนียม

ฎฮ 2531=18,000
3กฉ 6006=22,000
3กฒ 7700=23,000
2กอ 3773=23,000
2กฐ 6767=23,000
3กย 7070=24,000
2กค 3300=24,000
3กฆ 2020=24,000
2กฒ 6611=24,000
3กฬ 4004=24,000
3กศ 4664=24,000
3กผ 4411=24,000
2กอ 4004=24,000
3กง 5500=24,000
2กข 4040=25,000
3กฬ 7733=25,000
3กผ 1441=25,000
3กฮ 6446=25,000
3กผ 1771=25,000
3กต 6611=25,000
2กณ 3131=25,000
1กฬ 7337=26,000
1กว 7373=26,000
1กฬ 7373=26,000
2กช 1100=26,000
2กฎ 5050=27,000
2กฌ 1100=27,000
1กบ 6060=29,000
1กอ 6116=31,000
1กบ 6600=31,000
1กบ 6611=31,000
1กอ 2002=31,000
1กฮ 3300=32,000
1กฮ 3322=33,000
1กส 4422=33,000
1กบ 7766=35,000
1กฬ 2992=35,000
1กอ 3434=36,000
1กบ 5533 *=38,000
1กบ 5252=38,000
3กฮ 4000=38,000
3กฮ 2000=38,000
1กบ 8338=38,000
3กฮ 7000=39,000
3กอ 2000=39,000
1กอ 6655=40,000
3กอ 7000=40,000