News: ขายของไม่ลงรูปหรือไม่ลงราคา จะโดนลบ ทำบ่อยๆจะโดนแบน


เรื่องน่ารู้ ลักษณะและประเภทของทะเ

  • 0 Replies
  • 436 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline anony

  • Basic
  • *
  • 17
  • siamspeed.com
ทะเบียนรถลาว อาจจะแตกต่างจากทะเบียนรถไทยไม่เท่าไหร่นัก เพราะรูปลักษณ์หากมองผ่านผิวเผิน เราจะเห็นได้ว่าแทบจะไม่แตกต่าง เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการเลือกใช้ป้ายทะเบียนรถนั้น ถือได้ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความจำเป็น และทุกประเทศก็จำเป็นจะต้องมีป้ายทะเบียนรถด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นแล้ว การมีทะเบียนรถเป็นของตนเอง จึงเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ใช้รถ แต่ทะเบียนรถของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะทะเบียนของประเทศลาว กับทะเบียนของประเทศไทย จะแตกต่างกันอย่างไร เราสามารถพิจารณาได้จากลักษณะของป้ายทะเบียนรถลาว ซึ่งมีลักษณะดังนี้


1.ป้ายเหลืองแต่อักษรสีดำ
สำหรับป้ายทะเบียนรถลาว ที่มีลักษณะเป็นป้ายเหลือง และตัวอักษรเป็นสีดำ ถือได้ว่าเป็นป้ายทะเบียนสำหรับคนลาวทั่วไป ซึ่งใช้โดยทั่วไปนั่นเอง


2.ป้ายขาวแต่อักษรสีฟ้า
สำหรับทะเบียนรถลาว ที่มีป้ายขาวแต่อักษรสีฟ้า แถมยังคงไม่มีแขวงระบุเอาไว้ให้สังเกต แต่กลับมีขีดคั่น ถือได้ว่าเป็นรถของคนประเทศลาว ที่ยังไม่ได้ทำการเสีย