News: ขายของไม่ลงรูปหรือไม่ลงราคา จะโดนลบ ทำบ่อยๆจะโดนแบน


รู้หรือไม่ว่ากระเป๋ามีมากว่า 200 ปี

  • 0 Replies
  • 42 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline J00mland

  • Basic
  • *
  • 83
  • siamspeed.com
ในปัจจุบันกระเป๋าสตางค์เป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักอย่างมาก จนกลายเป็นสิ่งของที่จำเป็นในการใช้ชีวิตทั้งในเรื่องของการพกพาเงิน การใช้เป็นเครื่องประดับ หลายคนอาจเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่ากระเป๋าสตางค์ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันมีที่มามาจากไหน และใครช่างคิดค้นขึ้นมาได้ วันนี้เรามีคำตอบค่ะ
 
กระเป๋าสตางค์คืออะไร กระเป๋าสตางค์หมายถึง บรรจุ