News: ทีมงาน siamspeed ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง และขอกราบน้อมเกล้าฯส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย


ในยุคนี้ผู้คนต่างก็สนใจไปในเรื่อง

  • 0 Replies
  • 29 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline J00mland

  • Basic
  • *
  • 83
  • siamspeed.com
ในยุคนี้ผู้คนต่างก็สนใจไปในเรื่องของโซเชียล งมงายไม่เข้าท่าเสพติด อินเตอร์เน็ตมากกว่าคุยกัน
จึงอยากเตือนว่าการที่จ้องอินเตอร์เน็ตไม่ว่าจะหน้าคอมหรือโทรศัพท์อาจทำให้สายตาเราเสียได้
ฉะนั้นแล้วควรคำนึงถึงผลที่ตามมาด้วยไม่ควรเพ่งเลงมากจนเกินไป
และในการเสพข่าวต่างๆในเฟสบุคควรเสพข่าวที่ดีๆวิเคราะห์ข่าวไม่ควรหลงเชื่อเพจที่ไร้ คุณ