News: หากกระทู้หาย ไม่ต้องตกใจ เป็นไปได้สูงว่าทำผิดกฎเวบเลยถูกลบ ทำผิดซ้ำอีกผู้ขายจะโดนแบน


ช่องทางติดตามข่าวสารประมูลป้ายทะเ

  • 0 Replies
  • 17 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline J00mland

  • Basic
  • *
  • 70
  • siamspeed.com
กิจกรรมหรือโครงการดีๆที่ทางรัฐบาลหรือหน่วยงานในสังกัดจัดขึ้นนั้น บางโครงการดีมากแต่ว่าไม่ทราบข่าวเพราะว่าไม่ได้ยิน ได้ฟังการประชาสัมพันธ์ทำให้พลาดไปอย่างน่าเสียดาย ส่วนใครที่อยากรับทราบข่าวการประมูลป้ายทะเบียนสวยของทางกรมขนส่งก่อนใครล่ะก็ เค้าจะมีช่องทางการติดตามข่าวสารต่อไปนี้

 
ข่าวสารประมูลป้ายทะเบียนจากสื่อหลัก

ช่องทางแรกของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประมูลป้ายทะเบียนสวย และทะเบียนรถประเ