News: บอร์ดใหม่ บอร์ดซื้อรถยนต์ ผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์ หรือมองหารุ่นใดรุ่นหนึ่งเป็นพิเศษ​ ให้ใช้บอร์ดนี้เพียงที่เดียว


บริการออกแบบโลโก้ รับออกแบบโลโก้ ออกแบบตรายาง โดยหลักฮวงจุ้ย

  • 0 Replies
  • 239 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline natthakont

  • Intermediate
  • **
  • 447
  • siamspeed.com
บริการออกแบบโลโก้รับออกแบบโลโก้ออกแบบตรายางโดยหลักฮวงจุ้ย


ฉลองจำนวนผู้เข้าชม875,000ราย เปิดเพจ10,861,396เพจ
ออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย ..วันนี้ !!
แถมฟรี..แบบตรายางบริษัทตามหลักฮวงจุ้ย
แถมฟรี..แบบนามบัตร บริษัท
แถมฟรี..แบบหัวจดหมาย บริษัท
แถมฟรี..วิเคราะห์โหงวเฮ้งลายเซ็นพร้อมแนะนำวิธีการแก้ไขโหงวเฮ้งลายเซ็น เสริมโชคลาภบารมี
แถมฟรี..แบบไม้บรรทัดพิกัดจีนโบราณหลู่ปัน สำหรับวัดขนาดของป้ายกิจการให้อยู่ในขนาดพิกัดระยะที่เป็นมงคล
*เฉพาะ 16 ท่าน เท่านั้น !!

บริการออกแบบโลโก้  ออกแบบตรายาง  ตามหลักฮวงจุ้ย

By Sango


บริการออกแบบโลโก้ออกแบบตรายาง
โดยใช้หลักทางฮวงจุ้ยบริการสร้างสรรค์ผลงานสัญลักษณ์Brandโลโก้ตรายาง
ที่ผสมผสานระหว่าง ศิลปะแห่งแรงดึงดูด การเกื้อหนุนส่งเสริมกิจการ เจ้าของกิจการ และหุ้นส่วนจ้าของกิจการ
แก้ไขส่วนที่เป็นปฏิบักหักล้างทำลายกัน ไม่ส่งเสริมกัน ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ยของตะวันออก
และศิลปะความทันสมัย ความงดงาม ความเพรียบพร้อม และความสมบูรณ์แบบ ของศิลปะงานดีไซน์ตะวันตก
โดยถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของสัญลักษณ์ Brand โลโก้ อย่างมี Design สวยงามแตกต่าง อย่างสร้างสรรค์
สื่อสารงานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น และแฝงลักษณะสัญลักษณ์ที่เป็นมงคล
ด้วย 3 คอนเซ็ป 8 องค์ประกอบที่สำคัญของการออกแบบโลโก้โดยใช้หลักทางฮวงจุ้ยของแสนโกฏ์ (Sango) ทรัพย์เพิ่มพูล สร้างโชคลาภ เสริมบารมี

Simple
1.ออกแบบโลโก้จดจำได้ง่าย มีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน
2. เลือกสีอย่างสร้างสรรค์ออกแบบโลโก้เหมาะสม ไม่ใช้สีมากเกินไป
3.ออกแบบโลโก้มีเอกลักษณ์เฉพาะตน

Clean
4. ลายเส้นที่สะอาดตาออกแบบโลโก้ชัดเจน
5.ออกแบบโลโก้สื่อถึงผลิตภัณฑ์ สามารถจินตนาการถึงผลิตภัณฑ์ สิ้นค้า หรือบริการของกิจการได้ง่าย

Effective
6. โดดเด่น ดึงดูดใจออกแบบโลโก้ให้ความรู้สึกที่ดีแก่ผู้พบเห็น

7. สีและรูปแบบโลโก้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายออกแบบโลโก้เกื้อหนุนส่งเสริมกิจการและเจ้าของกิจการ

8. ขนาดระยะกว้างยาว (ใช้ตามระยะอักษรสี่ตัว คือ 財ไช้ , 義หงี่ , 官กัว และ本ปิ้ง ถือเป็นตำแหน่งที่เป็นมงคลที่จะนำโชคลาภด้านการเงิน มีลูกหลานที่ดี มีอำนาจบารมีและนำความเจริญรุ่งเรือง) และออกแบบโลโก้สามารถนำใช้ได้ในทุกรูปแบบ (ป้ายกิจการ ตัวสินค้า เว็บไซต์ หัวกระดาษจดหมาย นามบัตร ปากกา เสื้อ ถ้วยกาแฟ...)
ออกแบบโลโก้ศิลปะแห่งการผสมผสารแรงดึงดูด และพลังของศาสตร์ฮวงจุ้ยของตะวันออก
การออกแบบโลโก้ธาตุทั้ง 5 ในทางฮวงจุ้ยประกอบด้วย ธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไฟธาตุดิน และธาตุทอง ซึ่งเป็นธาตุองค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้อม และมีอิทธิพลต่อความรู้สึก อารมณ์ ซึมลึกถึงความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการของผู้คน หากปริมาณธาตุขาดความสมดุล เป็นปฏิปักษ์ หักล้าง ทำลายกัน แทนที่จะมีอำนาจส่งเสริมกัน มีกระแสเกื้อกูลกัน จะมีผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกของผู้ที่ได้รับอิทธิพลนั้นๆ ในด้านตรงกันข้าม

วิธีออกแบบโลโก้ที่จะทำให้เกิดพลังที่ดี คือ การผสมผสารธาตุสื่อให้โดดเด่นด้วย “รูปร่างของเส้นสาย”“สี สรรค์”“ความสว่าง”
โดยการจัดวางใน “ขนาด”และ “ทิศทาง”ที่เหมาะสม ถ้าทำให้โดดเด่นทั้งองค์ประกอบทั้งหมด ก็จะถือว่าสมบูรณ์แบบ
ซึ่งจะทำให้บุคคลที่พบเห็นเกิดอารมณ์และความรู้สึกที่ดี (Good Feeling) รู้สึกคุ้นเคย เป็นมิตร (Good Friendly)
และนึกถึงทุกครั้งที่ต้องการสินค้าหรือบริการนั้น ๆ (Good Recognition)
อิทธิพลดังกล่าวมีอำนาจต่อชีวิตและจิตใจของมนุษย์มาโดยตลอด ทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม
และออกแบบโลโก้ได้แสดงออกมาในรูปแบบของการเลือก
และการตัดสินใจ อาทิ การเลือกใช้สีเสื้อ ลวดลาย หรือการเลือกรุ่นและสีรถ ยี่ห้อโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
นี่คือ ศิลปะแรงดึงดูดและพลังที่มีในศาสตร์ฮวงจุ้ย
สัญลักษณ์ Brand โลโก้ออกแบบโลโก้ที่สื่อออกมาเป็นรูปร่างที่จะทำให้เกิดการจดจำ บ่งบอกถึงคุณประโยชน์
และทำให้รู้สึกภูมิใจ ไว้ใจ วางใจ ตลอดจนถึงบุคลิกของตำแหน่งของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ (Positioning) ในตลาด เหล่านี้จะเกิดในความรู้สึกโดยรวมที่อยู่ใจของผู้บริโภคออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ย วิเคราะห์โหงวเฮ้งลายเซ็น วิเคราะห์โลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย ออกแบบโลโก้
ฮวงจุ้ย โลโก้ โลโก้ ฮวงจุ้ย Logo ฮวงจุ้ย รับออกแบบโลโก้
โลโก้ ตรายาง ทำตรายาง ออกแบบตรายางบริษัท ตรายางตามหลักฮวงจุ้ย


*กรุณาติดต่อทางอีเมล์เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจากการจดจำเนื่องจากมีลูกค้าหลายรายครับ !!
ติดต่อEmail:plyfasai@gmail.com(ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)


Tel:0818838685(จ-ส เวลา 8.30-17.00น.)
www.sango.igetweb.com
www.โลโก้ตรายาง.comPower by Sango
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง:การสร้างแบรนด์,ใช้สีให้ถูกหลักฮวงจุ้ยเบญจธาตุ,ออกแบบโลโก้,ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย,ออกแบบโลโก้บริษัท,รับออกแบบโลโก้,ตรายางบริษัท,ตรายาง,ออกแบบตรายาง,ทำตรายาง,แบบตรายางบริษัท