News: บอร์ดใหม่ บอร์ดซื้อรถยนต์ ผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์ หรือมองหารุ่นใดรุ่นหนึ่งเป็นพิเศษ​ ให้ใช้บอร์ดนี้เพียงที่เดียว


ผู้ควบคุมการก่อสร้างรวมทั้งที่ปรึกษา

  • 0 Replies
  • 178 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Sannkithai

  • Basic
  • *
  • 2
  • siamspeed.com
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและที่ปรึกษา ในที่นี้ผู้ควบคุมงานหมายถึงผู้แทนผู้ว่าจ้างบางทีอาจเป็นบุคคลผู้เดียวสำหรับงานขนาดเล็ก หรือกรุ๊ปบุคคล หรือสำนักงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาสำหรับงานขนาดใหญ่ โดยจะเป็นชุดเดียวกับผู้ออกแบบ หรือคนละชุดก็ได้หรือบางทีอาจอยู่ในกลุ่มของผู้จัดการก่อสร้าง, CM (Construction Manager) ผู้บริหารแผนการPM (Project Manager) ก็ได้ มีหน้าที่หลักรอควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบกฎเกณฑ์และก็หลักวิชานอกจาก ต้องมองให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย หากพบอุปสรรคควรร่วมมือกันหาวิธีปรับแต่งในทันทีเพื่องานคล่องตัว ไม่ใช่คอยให้ทำผิดแล้วจึงค่อยจับผิดในวันหลัง ในกรณีเช่นนั้นการปรับแก้ปฏิบัติได้ยากแล้วก็สิ้นค่าใช้สอยมากทั้งยังทำให้ล่าช้าไปเปล่าๆโดยไม่เกิดคุณประโยชน์ใด และก็สร้างปัญหาด้านมนุษยสัมพันธ์ขึ้น ซึ่งย่อมจะไม่เป็นผลดีแก่ทุกๆฝ่าย คุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างและที่ปรึกษา ผู้ควบคุมงานก่อสร้างรวมทั้งที่ปรึกษาต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ – ไม่คดโกงต่อวิชาชีพไม่ใช้ความสามารถในทางที่ผิด– ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทุกข้อโดยเข้มงวด– ไม่ใช้อารมณ์สำหรับในการทำงาน–ให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย– มีความรับผิดชอบต่องาน– ไม่ข้องแวะกับกิจการค้าภายในของผู้รับเหมา– ประสานงานระหว่างผู้ครอบครองโครงงาน ผู้ออกแบบ และก็ผู้รับเหมาทำการก่อสร้างในระดับหนึ่งเพื่อการก่อสร้างดำเนินไปโดยมีปัญหาต่ำที่สุด– มีมนุษยสัมพันธ์ดี สิ่งที่ผู้ควบคุมงานพึงปฏิบัติ ศึกษาเล่าเรียนแบบ ข้อกำหนด และสัญญา อย่างละเอียดล่วงหน้าก่อนที่การก่อสร้างนั้นจะเริ่มแม้พบว่ามีข้อขัดแย้งกันเองในแบบหรือ กำหนดหรือสงสัยว่าจะมีจุดบกพร่อง จะรีบรายงานต่อผู้ออกแบบเพื่อขอคำวินิจฉัยทันเล่าเรียนค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมอย่างระมัดระวังทำรายการย่อสำคัญๆที่จะจำเป็นต้องอ้างชิงเป็นประจำรวมทั้งย่อแบบส่วนที่กำลังก่อสร้างเอาประจำตัวไว้ตลอดเวลา จะสบายมากในการตรวจงานหมั่นตรวจวัสดุที่ใช้สำหรับการก่อสร้างว่ามีคุณลักษณะและคุณภาพตรงตามตัวอย่างที่ได้รับอนุมัติแล้วหรือไม่ แม้ไม่ตรงจำเป็นจะต้องรีบสั่งเปลี่ยน โดยเร็ว ไม่สมควรปล่อยให้ใช้จนมากแล้วจึงจะสั่งรื้อถอนแล้วก็ถ้าหากความผิดพลาดขึ้น และก็เห็นว่าไม่อาจจะจะรื้อถอนเปลี่ยนได้จำเป็นจะต้องรีบแจ้งวิศวกร หรือ สถาปนิกผู้รับผิดชอบโดยทันทีเพื่อพินิจหาวิธีปรับแต่ง ร่วมมือกับผู้รับเหมาหามาตรการก่อสร้างที่จะส่งผลให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็วทันใจและประหยัดเพื่อตรงตามสิ่งที่ต้องการของเจ้าของโครงการ