Topic started by: sinbad on 10 January 2016, 08:39:09

Original URL: http://www.siamspeed.com/index.php?topic=362111.0

[::SIAMSPEED::] => Classified => Buy & Sell: Automotives => Sport Cars

Title: กฎ​/กติกา สำหรับการขายของใน siamspeed.com
Post by: sinbad on 10 January 2016, 08:39:09
ต่อไปนี้เป็นกฎ/กติกา ที่เวบของเราใช้กันมาเป็นสิบปีแล้ว ดังนั้นอยากให้ทุกคนเคารพตามกฎ/กติกาของเราด้วย

กรุณาตั้งใจอ่านและทำตาม หากผิดกฎ กระทู้อาจจะถูกลบ หรือคุณอาจจะโดนแบนจากเวบนี้ไปตลอดกาล


สำหรับผู้ที่ต้องการขายของ คุณต้องแสดงความจริงใจในการขายดังต่อไปนี้
สำหรับผู้ซื้อของ หรือผู้ที่ชอบดู กรุณาให้ความร่วมมือดังต่อไปนี้