Topic started by: Thaikool on 24 July 2016, 03:40:20

Original URL: http://www.siamspeed.com/index.php?topic=386837.0

[::SIAMSPEED::] => Classified => Buy & Sell: Others => Others

Title: จำหน่ายตู้แช่ ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็
Post by: Thaikool on 24 July 2016, 03:40:20
 ThaiKool เป็นผู้จำหน่ายตู้แช่,ตู้แช่เย็น,ตู้แช่แข็ง,ตู้แช่สแตนเลส,ตู้แช่ไอศรีม,ตู้แช่เบียร์วุ้น ราคาถูกจากโรงงานผู้ผลิต ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยนำเข้าจากต่างประเทศ และการขนส่งด้วยรถบรรทุกติดลิฟท์ เพื่อความมั่นใจของผู้บริโ