Topic started by: oak69 on 22 July 2016, 20:42:34

Original URL: http://www.siamspeed.com/index.php?topic=386184.0

[::SIAMSPEED::] => Talkative => General Discussion

Title: ผู้รู้ตอบทีครับ bmw 420i
Post by: oak69 on 22 July 2016, 20:42:34
พอดีตั้งใจจะหารถใหม่สักคัน เลยเล็งๆ 420i ไว้ แต่ไปถามมาทั้ง millenium, german สองที่แล้ว บอกไม่มี ในเว็ปใบราคาก็มีแต่ 420d คือ ดีเซลเนี่ย ไม่ชอบเสียงจริงๆครับ เดินผ่าน นึกว่า กระบะทุกที สรุปคือ เค้าเลิกผลิตแล้วหรืออย่างไร เราจะสั่งได้ไหม ใครรู้กรุณาบอกทีครับ