Topic started by: tumappsios on 27 January 2016, 15:46:56

Original URL: http://www.siamspeed.com/index.php?topic=364083.0

[::SIAMSPEED::] => Classified => Buy & Sell: Others => Mobile No.

Title: รับทำแอพพลิเคชั่น iOS Android รับทำ application ด้
Post by: tumappsios on 27 January 2016, 15:46:56
รับทำแอพดอทคอม  เรารับทำแอพพลิเคชั่นต่างๆให้เหมาะสมกับธุรกิจและการค้าขาย โดยทีมงานที่มีความสามารถทั้งด้าน
แอพพลิเคชั่นและการตลาด

วันนี้ธุรกิจของคุณก็สามารถทำแอพพลิเคชั่น ไว้ส่งข่าวสาร ส่งคูปองโปรโมชั่น  มีการ์ดแสตมป์ให้สมาชิกสะสมแต้มได้เพียง

ทำไมต้องเป็นเรา
Planning เรามีการวางแผนการจัดการ Feature ต่างๆให้เหมาะสมกับธุรกิจ
Cost เราให้ความสำคัญในการทำ Application ต้องมีราคาที่สมเหตุสมผล
Services เราใส่ใจกับการบริการลูกค้าเพื่อให้ได้รับความสะดวกมากที่สุด
Learning เรามีหน้าการจัดการให้ลูกค้าใช้งานได้ง่ายและเข้าใจได้รวดเร็ว
Honest เรายึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
Quality เรายึดถือในการทำงานต้องมีคุณ
Title: Re: รับทำแอพพลิเคชั่น iOS Android รับทำ application ด
Post by: tumappsios on 13 March 2016, 18:45:22
บริษัท ทำแอพดอทคอม จำกัด รับทำแอพพลิเคชั่น โดยทีมงานมีฝีมือ ให้คำปรึกษาทั้งด้านการตลาดและแอพพลิเคชั่น  ช่วยให้ธุรกิจของคุณมียอดขายเพิ่มขึ้น
จุดแข็งของการมี application ในธุรกิจ
ความพร้อมของสัญญาณ ในปัจจุบันการสื่อสารโทรคมนาคม  โดยเฉพาะ 3G ช่วยส่งเสริมการใช้งานโมบายแอพพลิเคชั่นมากขึ้น
ความต้องการผู้บริโ