Topic started by: sinbad on 15 January 2016, 21:37:01

Original URL: http://www.siamspeed.com/index.php?topic=362553.0

[::SIAMSPEED::] => Talkative => Announcement

Title: ช่วยรายงานด้วย
Post by: sinbad on 15 January 2016, 21:37:01
ใครพบเจอคนขายของที่ทำผิดกฎของเวบ ช่วยแจ้งด้วยครับ จะจัดการให้เป็นระเบียบ

- พวกขายของไม่ลงราคา
- พวกขายของไม่ลงรูป
- พวกขายของซ้ำในหลายบอร์ด
- พวกปั่นโพส

กระทู้ที่ลงขายผิดกฎก็จะถูกลบ คนขายก็อาจจะโดนแบนด้วยถ้าทำผิดกฎเยอะๆ

เวลาแจ้งก็กดผ่านกระทู้ได้เลยที่คำว่า Report to moderator ด้านล่างขวาของแต่ละโพส
Title: Re: ช่วยรายงานด้วย
Post by: OXYGEN2 on 24 July 2016, 16:46:40
รับทราบครับ