Topic started by: nuvarabe on 22 April 2016, 19:18:49

Original URL: http://www.siamspeed.com/index.php?topic=366972.0

[::SIAMSPEED::] => Classified => Buy & Sell: Others => Others

Title: ขายส่งกระดาษชำระ กระดาษทิชชู กระดา
Post by: nuvarabe on 22 April 2016, 19:18:49
www.กระดาษชำระ.net (http://www.xn--12cs3a0dc8a9beoc01a.net)   กระดาษชำระ (http://www.xn--12cs3a0dc8a9beoc01a.net) กระดาษทิชชู กระดาษชำระม้วนใหญ่ กระดาษทิชชูม้วนเล็ก กระดาษเช็ดมือ-เช็ดปาก ขายส่งราคาถูก(http://www.suntagroup.com/product_images/71255814374-113_31008_0.png)   (http://www.suntagroup.com/product_images/71255814381-112_31010_0.png)


(http://www.suntagroup.com/product_images/71255814543-142_34302_0.png)   (http://www.suntagroup.com/product_images/71255814550-141_34402_0.png)
พูดถึงกระดาษชำระ (http://www.xn--12cs3a0dc8a9beoc01a.net)ทุกวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกครัวเรือนไปแล้ว ยิ่งถ้าเป็นในห้องน้ำละก็ต้องมีโดยเฉพาะห้องน้ำบริษัท กระดาษชำระนี้มีหน้าที่ในการนำมาชำระส่วนขับถ่ายของเรา หรือชาวบ้านเรียกว่ากระดาษเช็ดก้น (http://www.xn--12cs3a0dc8a9beoc01a.net) คุณสมบัติของมันคือจะต้องนุ่มพอสมควรและสำคัญที่สุดต้องย่อยสลายน้ำได้ดี เพราะคนส่วนใหญ่ก็ยังคุ้นเคยกับการทิ้งกระดาษชำระลงไปในส้วมหรือชักโครกหลัง จากที่เราใช้


กระดาษชำระกระดาษใช้ทำความสะอาด (http://www.xn--12cs3a0dc8a9beoc01a.net)