Topic started by: 48hioney on 11 August 2017, 13:26:45

Original URL: http://www.siamspeed.com/index.php?topic=397912.0

[::SIAMSPEED::] => Classified => Buy & Sell: Others => Others

Title: ชุบกัลวาไนซ์-บริการงานชุบโลหะ แบบครบวงจร
Post by: 48hioney on 11 August 2017, 13:26:45
ชุบกัลวาไนซ์ (http://www.xn--12cre9cd1eo2fl8c7h3d.com)
(http://www.ชุบกัลวาไนซ์.com/images/editor/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C.jpg) 
   
กัลวาไนซ์ (http://www.xn--12cre9cd1eo2fl8c7h3d.com) (Galvanize) คือการเคลือบพื้นผิวเหล็ก ด้วยสังกะสีเพื่อป้องกันสนิม เช่นการเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro galvanizing) การเคลือบด้วยวิธีทางกล (Mechanical Coatings) การพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน (Zinc Spraying) การทาด้วยสีฝุ่นสังกะสี (Zinc-Rich Paints) การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot-dip Galvanizing) การชุบเคลือบสังกะสี (http://www.xn--12cre9cd1eo2fl8c7h3d.com)แบบจุ่มร้อนด้วยกระบวนการต่อเนื่อง (Continuous Hot Dip Galvanizing) การเคลือบด้วยเทคนิคเชอร์ราไดซ์ซิ่ง (Sherardizing) เป็นต้น เหล็กที่ผ่านการเคลือบสังกะสีแล้วมักจะถูกเรียกว่า เหล็กกัลวาไนซ์ (Galvanized Steel) มีคุณสมบัติการป้องกันสนิมของเหล็กโครงสร้าง ไห้มีอายุการใช้งาน ยาวนาน


บริการงานชุบโลหะ ชุบเหล็กด้วยสังกะสี (http://www.xn--12cre9cd1eo2fl8c7h3d.com) Hot Dip Galvanized รับงานชุบอลูมิเนียมทุกชนิด ไม่จำกัดจำนวน โดยผู้ชำนาญงานด้านการชุบฝีมือละเอียดปราณีต ให้บริการคำแนะนำและให้คำปรึกษา รับแก้ปัญหางานชุบ โดยมีเป้าหมายให้ลูกค้าได้รับงานที่มีคุณภาพสูงส่งมอบตรงเวลาในราคาเหมาะสม บริการรวดเร็ว รับบริการชุบเคลือบผิวโลหะ ชุบงานเหล็กเพื่อชุบกัลวาไนซ์ (http://www.xn--12cre9cd1eo2fl8c7h3d.com) ชุบเหล็กด้วยสังกะสี เหล็กชุบกัลวาไนซ์  ชุบสังกะสี ชุบฮอตดิบ

สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

คุณ สมพร 083-065-8191


 


บริษัท จี.เอส.กัลวาไนซ์ จำกัด

63/60 ม.2 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

Tel: 083-065-8191, 034-466-234
Fax: 034-466-335
Website: http://www.ชุบกัลวาไนซ์.com (http://www.ชุบกัลวาไนซ์.com)
Website: http://www.xn--12cre9cd1eo2fl8c7h3d.com (http://www.xn--12cre9cd1eo2fl8c7h3d.com)

(http://www.gsgalvanized.net/images/1117594559/SSCN0002.JPG)     (http://www.gsgalvanized.net/images/1117594559/1119514699.jpg)     (http://www.gsgalvanized.net/images/1117594559/1119514877.jpg)


(http://www.gsgalvanized.net/images/1117594559/1119514685.jpg)     (http://www.gsgalvanized.net/images/1117594559/ssa%2064%20b.jpg)      (http://www.gsgalvanized.net/images/1117594559/1119514650.jpg)
Keyword:               ชุบกัลวาไนซ์ (http://www.xn--12cre9cd1eo2fl8c7h3d.com)              รับชุบกัลวาไนซ์ (http://www.xn--12cre9cd1eo2fl8c7h3d.com)             โรงชุบกัลวาไนซ์ (http://www.xn--12cre9cd1eo2fl8c7h3d.com)
Title: Re: ชุบกัลวาไนซ์-บริการงานชุบโลหะ แบบครบวงจร
Post by: 48hioney on 21 August 2017, 17:29:15
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
Title: Re: ชุบกัลวาไนซ์-บริการงานชุบโลหะ แบบครบวงจร
Post by: 48hioney on 06 September 2017, 15:11:32
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
Title: Re: ชุบกัลวาไนซ์-บริการงานชุบโลหะ แบบครบวงจร
Post by: 48hioney on 28 September 2017, 09:28:41
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
Title: Re: ชุบกัลวาไนซ์-บริการงานชุบโลหะ แบบครบวงจร
Post by: 48hioney on 29 September 2017, 21:06:09
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
Title: Re: ชุบกัลวาไนซ์-บริการงานชุบโลหะ แบบครบวงจร
Post by: 48hioney on 15 October 2017, 19:05:48
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
Title: Re: ชุบกัลวาไนซ์-บริการงานชุบโลหะ แบบครบวงจร
Post by: 48hioney on 19 October 2017, 12:14:04
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
Title: Re: ชุบกัลวาไนซ์-บริการงานชุบโลหะ แบบครบวงจร
Post by: 48hioney on 06 February 2018, 09:45:14
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
Title: Re: ชุบกัลวาไนซ์-บริการงานชุบโลหะ แบบครบวงจร
Post by: 48hioney on 18 May 2018, 10:57:09
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้