News: สินค้าที่ขายแล้ว เจ้าของควรจะเติมคำว่า SOLD ที่กระทู้ และทำการ Lock กระทู้


บริการ ตั้งชื่อบุคคล

  • 0 Replies
  • 599 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline watsorn001

  • Basic
  • *
  • 1
  • siamspeed.com
ในอดีตและปัจจุบันนั้น สังคมไทยมีความเชื่อที่ว่า “ชื่อ” นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยความเชื่อส่วนใหญ่ที่ว่าคนจะดีหรือไม่ดีมีผลมาจากการตั้งชื่อด้วยเช่นกัน จึงส่งผลให้การตั้งชื่อมีความสำคัญเป็นอย่างมาก การหาชื่อที่เหมาะสมนั้นอาจจะมาจากการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นจาก วัน เดือน ปีที่เกิด หรือการค้นหาชื่อที่เป็นมงคล ช่วยเรื่องเสริมดวงชะตา หน้าที่การงาน ความรัก เป็นต้น แต่การตั้งชื่อนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ส่งผลในเรื่องของความสบายใจและความเชื่อ โดยศาสตร์ของการตั้งชื่อนั้นแบ่งออกหลายหลากมากมายแล้วแต่บุคคล ไม่ว่าจะเป็น การตั้งชื่อตามดวงดาวของวันเกิด ซึ่งจะมีพลังอำนาจของดวงดาวก่อให้เกิดความสุข ความสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังสร้างความสำเร็จกับบุคคลคนนั้นได้อีกด้วย และศาสตร์การตั้งชื่อ ตามหลักทักษาปกรณ์ ห้ามใช้อักขระ วรรคกาลกิณี ในชื่อ เพศชายมักใช้ วรรคเดช นำหน้า ตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ เพศหญิงมักจะใช้ วรรคศรี นำหน้า ตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ หรือใช้วรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่อง หรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ บริวาร,อายุ,เดช,ศรี,มูละ,อุตสาหะ,มนตรี,กาลกิณี โดยจะเป็นการเสริมดวงชะตาและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งศาสตร์นี้ถือเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากและแพร่หลายนั้นเอง ซึ่งหลักการของศาสตร์ตั้งชื่อไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อน แต่การตั้งชื่อมงคลให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ตามเงื่อนไขของทุกศาสตร์ทุกตำรา เพื่อจะได้ชื่อดีๆสักชื่อหนึ่งนั้นไม่ง่ายเลย ทั้งด้วยจำนวนของชื่อที่มีจำนวนมาก การวิเคราะห์ชื่อแยกแยะอักขระและการคำนวณวิเคราะห์ร้อยชื่อพันชื่อ ได้ชื่อแล้วจะต้องดูผลคำทำนายรวมกับนามสกุลอีก ใช้แต่ละศาสตร์กลั่นกรองชื่อ แต่ละชื่อใช้เวลาในการคำนวณนาน หากคำนวณเองด้วยมือจะรู้สึกกว่าเป็นเรื่องยากและใช้เวลาค่อนข้างมาก ถ้าคำนวณด้วยมือแต่ละชื่อใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 นาที คำนวณเสร็จชื่อนั้นอาจไม่ดี ไม่เหมาะสมก็เป็นได้ จึงเกิดเป็นธุรกิจการตั้งชื่อ http://www.somjate.com/name01.html ในปัจจุบัน