News: หากกระทู้หาย ไม่ต้องตกใจ เป็นไปได้สูงว่าทำผิดกฎเวบเลยถูกลบ ทำผิดซ้ำอีกผู้ขายจะโดนแบน


ไล่นกพิราบ-เจลไล่นก แก้ปัญหานกพิรา

  • 0 Replies
  • 413 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline padcharinly

  • Basic
  • *
  • 1
  • siamspeed.com
ไล่นกพิราบ


 
บจ.ยู.ซี.เอส เซอร์วิส (ประเทศไทย) รับไล่นก และจำหน่ายเจลไล่นก แก้ปัญหานกพิราบเข้ามาสร้างความรำคาญ ในที่พักอาศัย โรงงาน อาคารสำนักงาน สามารถไล่นกได้โดยใช้เจลไล่นกชนิดใย ป้องกันนก (ไม่ฆ่านก) รับประกันผลงาน 100 เปอร์เซ็นต์ ถ้านกไม่หาย ยินดีคืนเงิน


บริษัทฯขอเสนอบริการไล่นกพิราบและบริการแก้ปัญหานกเข้ามาสร้างความรำคาญ โดยใช้เจลไล่นกชนิดใย เมื่อนกเข้ามาถูกเส้นใยไม่ว่าจะเป็นปีกหรือขา จะทำให้นกไม่สามารถบินได้และจะทำให้เกิดความรำคาญ จึงใช้เพื่อป้องกันนกปรับตัวได้ (ไม่ฆ่านก) รับประกันผลงาน 100 เปอร์เซ็นต์ ถ้านกไม่หาย บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
คุณสมบัติของเจลไล่นก- เป็นเจลใส มีความหนืดสูง มีลักษณะเป็นใยบางๆ

- ไม่แข็งตัว ไม่ละลายน้ำ

- มีความเป็นพิษต่ำ และไม่เป็นอันตรายต่อมนูษย์

- ทนส