News: สินค้าที่ขายแล้ว เจ้าของควรจะเติมคำว่า SOLD ที่กระทู้ และทำการ Lock กระทู้


รับสร้างบ้าน บ้านน็อคดาวน์ ราคาถูก

  • 0 Replies
  • 2579 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline musicman

  • Basic
  • *
  • 1
  • siamspeed.com
    • บ้านน็อคดาวน์
บ้านน็อคดาวน์
   

 

 

 
บ้านน็อคดาวน์ ราคาเริ่มต้น 1xx,xxx บาท

แบบบ้านน็อคดาวน์ A-01  ราคา 145,000 บาท ขนาด 1 ห้องนอนแบบบ้านน็อคดาวน์ A-02  ราคา 270,000 บาท ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ระเบียง

แบบบ้านน็อคดาวน์ A-04  ราคา 265,000 บาท ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ระเบียงแบบบ้านน็อคดาวน์ A-08    ราคา 280,000 บาท  ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พักผ่อน ระเบียง

แบบบ้านน็อคดาวน์ E-01  ราคา 380,000 บาท ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ห้องโถง ระเบียง ยกใต้ถุนสูง ที่จอดรถ

แบบบ้านน็อคดาวน์ E-01  ราคา 470,000  ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ห้องโถง ระเบียง ยกใต้ถุนสูง ที่จอดรถ

บ้านสำเร็จรูประบบน็อคดาวน์ใช้เวลาในการก่อสร้างน้อย หมดปัญหาเรื่องผู้รับเหมา ราคาถูกกว่า งบไม่บานปลายไม่ต้องยื่นแบบขออนุญาตปลูกสร้าง สามารถสร้างได้ทุกแบบ ทุกสถานที่ ทั่วประเทศ ออกแบบและควบคุมงานโดยวิศวกรทุกขั้นตอน ปลอด