News: หากกระทู้หาย ไม่ต้องตกใจ เป็นไปได้สูงว่าทำผิดกฎเวบเลยถูกลบ ทำผิดซ้ำอีกผู้ขายจะโดนแบน


มุ้งจีบ-เหมาะสำหรับบ้านสไตล์โมเดิร

  • 0 Replies
  • 361 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline emotionmanz

  • Basic
  • *
  • 1
  • siamspeed.com
    • มุ้งจีบ
www.มุ้งจีบ.net
มุ้งจีบ มุ้งจีบแบบเก็บราง มุ้งจีบแบบมีราง มีลักษณะที่แตกต่างกัน มุ้งจีบแบบเก็บราง เป็นมุ้งจีบที่เก็บรางมองไม่เห็นรางของมุ้งจีบ มุ้งจีบแบบเก็บราง รางล่างของมุ้งจะเลื่อนเก็บเข้าไปในกล่องเมื่อไม่ใช้มุ้งลวด ทำให้ปลอด