News: สมาชิกช่วยกันดูแล ใครโพสขายของผิดระเบียบแจ้งได้เลย


วิธีการใช้กระเป๋าในช่วงฤดูฝน

  • 0 Replies
  • 64 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline KlosyanBlen

  • Basic
  • *
  • 36
  • siamspeed.com

เมื่อเข้าช่วงหน้าฝน ก็ส่งผลให้สาวๆส่วนใหญ่ใช้กระเป๋าลำบากยิ่งขึ้นเพราะอาจเปียกฝนและเสื่อมส