News: สินค้าที่ขายแล้ว เจ้าของควรจะเติมคำว่า SOLD ที่กระทู้ และทำการ Lock กระทู้


เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ระบบเปิดปิดป

  • 0 Replies
  • 400 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline mdragonfly

  • Basic
  • *
  • 1
  • siamspeed.com
    • เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
                                


                 
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP ราคา 3,990.00 บาท สแกนลายนิ้วมือ สแกนใบหน้า ระบบเปิดปิดประตูที่ต้องบันทึกการเข้าและออกโดยใช้ลายนิ้วมือ หรือใบหน้าของพนักงานที่ได้รับการอนุญาต 

- เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMI689 ราคา 3,990.00 บาท   
 
- เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMI681s ราคา 6,900.00 บาท

- เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMI682s ราคา 8,750.00 บาท

- เครื่องสแกนใบหน้า HIP CMIF65s 700 face ราคา 9,900.00 บาท

- เครื่องสแกนใบหน้า HIP CMIF63s ราคา 16,500.00 บาท

เครื่องสแกนลายนิ้วมือช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น มั่นใจได้ในคุณ