News: ขายของไม่ลงรูปหรือไม่ลงราคา จะโดนลบ ทำบ่อยๆจะโดนแบน


อาการต่อมลูกหมากโตและแนวทางการรักษา

  • 0 Replies
  • 207 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline lovely4452

  • Basic
  • *
  • 5
  • siamspeed.com

ต่อมลูกหมากโตจะเป็นภาวะที่ต่อมลูกหมากที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ ท่อปัสสาวะมีหน้าที่ในการผลิตของเหลวสำหรับหล่อเลี้ยงตัวอสุจิให้สมบูรณ์และแข็งแรง เพื่อพร้อมต่อการสืบพันธุ์ เมื่อต่อมลูกหมากโตขึ้นผิดปกติไปจากเดิมผู้ป่วยจะมีอาการปัสสาวะลำบาก สาเหตุก็เพราะต่อมลูกหมากใหญ่จนไปเบียดท่อทางเดินปัสสาวะนั่นเอง ในระยะเริ่มต้นผู้ป่วยอาจจะแค่ปัสสาวะออกได้น้อยแต่ถ้าบ่อยทิ้งไว้ก็อาจจะถึงขั้นปัสสาวะไม่ออกกันเลยทีเดียว โรคต่อมลูกหมากยังเป็นโรคที่สร้างความหงุดหงิดรำคาญใจให้แก่ผู้ป่วยในการใช้ชีวิตประจำวัน สำหรับการเกิดโรคมักจะสัมพันธ์กับอายุ โดยคุณผู้ชายเมื่ออายุมากขึ้นหรือประมาณ 40 ปี ขึ้นไป มักจะพบอาการของต่อมลูกหมากโต สาเหตุสันนิษฐานว่าเกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนในเพศชาย แต่อาการปัสสาวะไม่ออกบางครั้งก็เกิดจากสาเหตุอื่น ดังนั้นถ้าใครรู้สึกว่าปัสสาวะติดขัดควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการรักษา โรคต่อมลูกหมากโตเมื่อมีอาการมากขึ้นยังอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายของผู้ป่วยได้ สำหรับแนวทางรักษาจะมีทั้งแบบใช้ยาแผนปัจจุบัน, การผ่าตัด และการใช้สมุนไพรรักษาโรคต่อมลูกหมากโต ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้ 

1. การใช้ยาแผนปัจจุบัน ถ้าเป็นในระยะเริ่มแรกมีอาการต่อมลูกหมากโตแต่ยังไม่อักเสบ และผู้ป่วยยังถ่ายปัสสาวะได้ปกติ เพียงแต่อาจออกน้อยหรือออกลำบาก รวมทั้งไม่ใช่อาการของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก แพทย์จะทำการรักษาโดยการเฝ้าติดตามอาการและให้ผู้ป่วยเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ถ้าอาการเริ่มมากขึ้นแพทย์จะให้รับประทานยาที่เหมาะสมและแก้ไขอาการที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่ยาจะมีฤทธิ์ไปกระตุ้นให้ต่อมลูกหมากหดตัวลง รวมไปถึงการใช้สมุนไพรรักษาโรคต่อมลูกหมากโต

2. การผ่าตัด บางรายที่อาการค่อนข้างมากรับประทานยาแล้วไม่ได้ผล แพทย์จะสั่งให้ทำการผ่าตัด สำหรับวิธีการผ่าตัดจะได้แก่
- การผ่าตัดโดยการใช้กล้องส่องผ่านท่อปัสสาวะ จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในปัจจุบัน
- การผ่าตัดโดยการเปิดหน้าท้อง

3. วิธีการอื่น เช่น
- การขยายท่อปัสสาวะด้วยการใส่ท่อคาไว้
- การจี้ต่อมลูกหมากด้วยความร้อน เช่น การเลเซอร์, การใช้คลื่นความร้อน เป็นต้น

โรคต่อมลูกหมากยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ถ้าเป็นแล้วสามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ต้องพบในระยะที่อาการของโรคยังไม่รุนแรง ดังนั้นเมื่อทราบว่าตัวเองมีอาการปัสสาวะขัดหรือออกลำบากเมื่ออายุเริ่มมากขึ้น ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางในการรักษาต่อไป ไม่ว่าจะเป็น การรับประทานยาแผนปัจจุบัน, การใช้สมุนไพรรักษาโรคต่อมลูกหมากโต และ การผ่าตัด เป็นต้น