News: ขายของไม่ลงรูปหรือไม่ลงราคา จะโดนลบ ทำบ่อยๆจะโดนแบน


จำหน่ายชุดตรวจหาสารเสพติด แม่นยำใช้ง่ายรอผลแค่5นาที

  • 0 Replies
  • 234 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline prodeo

  • Basic
  • *
  • 45
  • siamspeed.com


รับตัวแทนจำหน่ายชุดตรวจสารเสพติด+พร้อมที่ใส่ปัสสาวะ  แม่นยำ ใช้ง่าย รอผลแค่5นาที

"ชุดตรวจสารเสพติด" ชนิดเร็วแบบขั้นตอนเดียว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าใช้สำหรับตรวจหาเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะมนุษย์
ตั้งแต่ความเข้มข้น 1000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร

คุณสมบัติ
- สำหรับการตรวจสอบภายนอกร่างกาย
- ใช้หลักการทดสอบแบบ competitive binding
- วิธีตรวจสอบแบบขั้นตอนเดียว
- มีความไวและความจำเพาะสูง

วิธีทำการทดสอบ
- นำแผ่นทดสอบออกจากซองบรรจุ (ควรเปิดซองเมื่อพร้อมที่จะทำการทดสอบและทดสอบให้เสร็จภายในเวลา 1 ชั่วโมง)
- จุ่มแผ่นทดสอบลงในปัสสาวะโดยจุ่มไม่เกินระดับขีดที่ลูกศรที่ระบุไว้ตรงส่วนปลายของแถบทดสอบ
- รออ่านผลที่เวลา 5 นาที
 
การแปลผล
- ผลลบ มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้น 2 แถบ ทั้งแถบควบคุมและแถบตรวจ (โดยไม่คำนึงถึงความเข้มข้นของสี) แสดงว่าไม่มี ยาบ้าอยู่ในปัสสาวะ หรือมีแต่ต่ำกว่า 1,000 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร
- ผลบวก มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้นบริเวณแถบควบคุมใกล้ตำแหน่งที่จับขีดบนเพียง 1 แถบ แสดงว่ามีปริมาณยาบ้า ในปัสสาวะมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร
- แปลผลไม่ได้ ไม่ปรากฏแถบสีที่บริเวณแถบควบคุม ซึ่งอาจเป็นเพราะจุ่มแถบทดสอบผิดวิธี หรือ แถบทดสอบเสื่อมสภาพ ให้ทดสอบซ้ำโดยใช้แถบทดสอบอันใหม่สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/JSPtrading/posts/546353062085632
http://www.jsptradingsupply.com/product_METHSTRIP.html

สนใจติดต่อ 
คุณกมลลักษณ์   086-3672034  -  02-6835324   
ID LINE : 086-3672034
email.Officer1.ts@jsppharma.com