News: สินค้าที่ขายแล้ว เจ้าของควรจะเติมคำว่า SOLD ที่กระทู้ และทำการ Lock กระทู้


รับจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน รับจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด

  • 12 Replies
  • 426 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline gya2018

  • Basic
  • *
  • 15
  • siamspeed.com
    • รับจัดทำบัญชี บริการจัดทำบัญชี ที่ปรึกษาบัญชี ปิดงบการเงิน


รับจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนพาณิชย์
จดทะเบียนการค้า จดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด บริการรับวางระบบบัญชี
รับสอนบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ

บริการรับจัดทำบัญชี ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชี-ภาษี
โดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปี
ทำบัญชีมาตรฐาน ตามที่กรมสรรพากรยอมรับ
และมุ่งเน้นเสริมสร้างระบบการบันทึกบัญชีของลูกค้าให้ถูกต้องครบถ้วน
สามารถให้ข้อมูลที่ตรวจสอบได้ทุกเมื่อ รวมถึงบริการให้คำปรึกษาชี้แจงประเด็น
ปัญหาต่างๆทางด้านบัญชีและภาษีอากร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีโดยตรง


โทร.081-613-0245 / 02-958-2124-5
http://www.gycaccounting.com
เพจ : https://www.facebook.com/สำนักงานบัญชี-จีวายซี-GYC-123713634396227/

รับจัดทำบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, ปิดงบการเงิน
รับจัดทำบัญชี, ปิดงบการเงิน