News: สินค้าที่ขายแล้ว เจ้าของควรจะเติมคำว่า SOLD ที่กระทู้ และทำการ Lock กระทู้


ขายที่ดินบางนา-ตราด กม.41 บางวัว บางปะกง

  • 0 Replies
  • 113 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline aramboy007

  • Basic
  • *
  • 58
  • siamspeed.com
• • • ขายที่ดินบางนา-ตราด กม.41  บางวัว  บางปะกง • • •

• • • ต้องการขายที่ดินราคาถูกๆ  บางนา-ตราด กม.41 (ขาเข้า) ถนนจรัญยานนท์ (ซอยวัดบางสมัคร) • • •

• • • บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงทรา ห่างจากถนนบางนา-ตราด 3 กิโลเมตร • • •

• • • ขนาด 11 ไร่ • • •

• • • ราคาไร่ละ 1.65 ล้านบาท • • •

• • • สนใจติดต่อคุณชาตรี  โทร 098-4090939 • • •

• • • แผนที่ตั้ง • • •


• • • รูปตัวอย่าง • • •


• • • รูปตัวอย่าง • • •


• • • รูปตัวอย่าง • • •


• • • รูปตัวอย่าง • • •


• • • รูปตัวอย่าง • • •