News: สมาชิกช่วยกันดูแล ใครโพสขายของผิดระเบียบแจ้งได้เลย


ซื้อแล้วต้องอ่าน กรมธรรม์ประกันสุขภาพส่วนไหนสำคัญบ้าง

  • 0 Replies
  • 1223 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline arnon74

  • Basic
  • *
  • 28
  • siamspeed.com


เมื่อเราซื้อประกันสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นประกันประเภทไหน ก็จะได้รับเอกสารสำคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือ กรมธรรม์ (policy) เอกสารตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยยืนยันสิทธิ์ รับรองการคุ้มครองตลอดอายุสัญญาที่เราได้ทำไว้กับบริษัทประกันภัย การอ่านกรมธรรม์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก แม้ตัวแทนประกันจะอธิบายดีแล้วแต่เนื้อหาในกรมธรรม์จะเป็นเนื้อหาอย่างละเอียด ถ้าไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดอาจทำให้เราเสียผลประโยชน์เองได้
กรมธรรม์คืออะไร สำคัญอย่างไร
กรมธรรม์ คือเอกสารสัญญาระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้ประกันภัยสามารถเป็นบุคคล หรือนิติบุคคล (บริษัท มูลนิธิ สมาคม ฯลฯ) ถูกใช้เป็นหลักฐานการรับประกันภัยว่า บริษัทประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบทางการเงิน หากเกิดเหตุที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง ตัวเอกสารกรมธรรม์จะมีการระบุเงื่อนไขข้อตกลง ความเสี่ยง รายละเอียดความคุ้มครอง ค่าลดหย่อน การยกเว้น จำนวนเงินเอาประกันภัย และค่าเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่าย

กรมธรรม์ ประกันสุขภาพ   health insurance policy 3 ส่วนสำคัญในกรมธรรม์ที่ช่วยให้เข้าใจมากขึ้น
ข้อมูลในเอกสารกรมธรรม์จะระบุรายละเอียดสำคัญหลายอย่างทั้งทางฝั่งบริษัทประกันภัยและข้อมูลของผู้เอาประกันภัย ซึ่งส่วนที่สำคัญสามส่วนที่ไม่ควรมองข้ามมีดังนี้
ส่วนแรกของกรมธรรม์ประกันภัย หรือส่วนสรุปข้อมูล มีข้อมูลรายละเอียดเพื่อให้ผู้เอาประกันเข้าใจข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้อย่างรวบรัด โดยทั่วไปส่วนสรุปข้อมูลในกรมธรรม์ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้เอาประกัน มักประกอบไปด้วยรายละเอียดต่อไปนี้
    ประเภทของประกัน เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต
    ข้อมูลส่วนผู้เอาประกันภัย ส่วนนี้จะระบุรายละเอียดส่วนตัวของผู้เอาประกันและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเกิด ช่องทางการติดต่อ ฯลฯ
    ระยะเวลาคุ้มครอง เนื้อหาระบุระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ รายละเอียดกรณีมีการต่ออายุกรมธรรม์ และเงื่อนไขการต่ออายุ
    รายละเอียดเบี้ยประกัน เนื้อหาเกี่ยวกับจำนวนเบี้ยประกัน การชำระค่าเบี้ยประกัน ระยะเวลาในการชำระเบี้ย และช่องทางการชำระเงินต่าง ๆ
    สิ่งที่ประกันคุ้มครอง ส่วนนี้จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโรคที่คุ้มครอง อุบัติเหตุที่คุ้มครอง และเงื่อนไขในการเรียกร้องความคุ้มครองที่เกิดขึ้น    เป็นต้น
อ่านบทความเพิ่มเติมคลิก >> กรมธรรม์ประกันสุขภาพ



เปรียบเทียบประกันสุขภาพ

ส่วนผลประโยชน์และการคุ้มครอง
ส่วนนี้เป็นส่วนที่เราควรศึกษาอย่างละเอียด เพราะเป็นส่วนสำคัญที่สุดเนื้อหาจะเป็นข้อมูลในส่วนผลประโยชน์และความคุ้มครอง มีการแจกแจงรายละเอียดผลประโยชน์ วิธีการเรียกร้องสินไหมทดแทน เงื่อนไขที่บริษัทจะให้คุ้มครองและไม่คุ้มครอง รวมไปถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ในการรับผลประโยชน์หากเกิดเหตุการณ์ที่อยู่ในความคุ้มครอง ในส่วนนี้เราจะทราบว่า เราจะได้รับผลประโยชน์ในเหตุการณ์อะไรบ้าง เป็นจำนวนเท่าไหร่ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ส่วนตารางเบี้ย
ส่วนสุดท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย จะเป็นส่วนของตารางเบี้ยหรือตารางมูลค่าเงิน ซึ่งจะเป็นจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายเพื่อรับความคุ้มครอง โดยมีการคำนวณจากเพศ อายุ และแผนที่เลือก การจ่ายเงินอาจแบ่งเป็นค่าเบี้ยประกันเป็นรายเดือน 3 เดือน 6 เดือนหรือรายปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
กรมธรรม์เป็นเอกสารสำคัญที่ระบุรายละเอียดทั้งหมดของความคุ้มครอง มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย ผู้เอาประกันจึงควรอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลในกรมธรรม์อย่างละเอียด หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาหรือเงื่อนไขการคุ้มครองใด ๆ ควรติดต่อสอบถามกับบริษัทประกันเพื่อความชัดเจน

ทำเรื่องประกันสุขภาพให้เป็นเรื่องง่ายๆ คลิกสวัสดีดอทคอม ประกันสุขภาพออนไลน์ คุ้มครองครบ จบที่เดียว สวัสดีดอทคอม โทร 02 098 599